Beseda | restaurace České Budějovice - O nás Najdete nás i na Facebooku Facebook

Českobudějovická Beseda

jest pro český život nejvýznamnějším útulkem. Zde bylo vždy středisko všech upřímných vlastenců jižních Čech. V těchto místnostech odbývala se důležitá shromáždění, zde rozhodovalo se často o našich osudech v poněmčilých končinách naší vlasti, zde ozývaly se a ozývají hlasy vybízející všechny státní činitele, aby se konečně počali všímati tak příliš zanedbaného jihu.
Základní kámen Besedy zasazen byl 18. června 1869 a 10. listopdu r. 1870 usadil se zde spolek Beseda. V roce 1924 provedl výbor Besedy značné adaptace a rozšíření místností. Zřízena nová kavárna a místnost restaurační, renomovány vinárna a velký sál v prvém patře.V květnu téhož roku, pronajala Beseda nynějšímu restauratéru panu Janu Tichému, i možno dnes s uspokojením konstatovati, že výbor Besedy měl ve volbě nájemce šťastnou ruku. Pod obezřetným a odborným vedením jeho Beseda zkvétá i stala se dnes největším restauračním zařízením Čes. Budějovic.
Pan Tichý neleká se žádných obětí, stále a stále doplňuje inventář, upravuje místnosti, zřizuje zahradu a stará se, aby návštěvníci byli plně uspokojeni. Co chvíli prochází mezi stolky pomáhajíc obsloužiti, zatím co zase jeho choť dohlíží v kuchyni na úpravu jídel. V poledne i večer bohatý výběr jídelního lístku musí uspokojiti každého a také levné menu přivábilo řadu denních návštěvníků.
Vždy ochotný pan vrchní Klabačka stará se pečlivě o "svoje hosty" i snáší ochotně hojný výběr zdejších i cizozemských časopisů. Beseda jest hojně vyhledávána obecenstvem zdejším i do Čes. Budějovic zavítavším. V roce 1924 při svém zéjezdu byl pan president Masaryk v městě našem též hostem Besedy. Nemůžeme nijak než vřele doporučiti obecenstvu návštěvu Besedy.

 

CHCIWWWSTRANKY.CZ